Vuxenutbildningen / Eftergymnasial utbildning

YH | Socialadministratör

En utbildning för dig som vill arbeta som kvalificerad administratör inom kommunernas organisation och socialförvaltning.

Utbildningsort:VänersborgAntal platser:24Antal YH-poäng:300
Utbildningsform:DistansStudietakt:HeltidYrkeshögskoleexamen:Ja

Tycker du om administration, utvecklingsarbete och människor? I så fall är utbildningen socialadministratör något för dig!

Under utbildningen får du bland annat kunskaper om lagstiftning, socialt arbete och kommunikation. Du får också lära dig mer om digitaliseringen av kommunal verksamhet – ett område där utvecklingen idag går mycket snabbt.

Som socialadministratör kan du arbeta som ett stöd gentemot socialsekreterare, chefer eller annan personal ute i arbetslivet. Arbetsuppgifter kan vara dokumentation, ekonomiadministration och hantering av IT-system.

Utbildningen är bunden med lärarledd undervisning cirka 15 timmar per vecka, samt två fysiska träffar totalt under utbildningen.

Yrkesroll

Socialadministratör. Kvalificerad administratör inom kommunal förvaltning.

Samarbeten

Fyrbodals kommunalförbund, Vision
Följande kommuner:
Ale, Bengtsfors, Färgelanda, Göteborgs Stad, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Strömstad, Tanum, Tjörn, Trollhättan Stad, Vänersborg och Åmål

Studiefinansiering/CSN

Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitte­ratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se

Denna utbildning har eventuell start igen under 2023

Första gången du går in på ansökningsportalen måste du skapa ett konto. Du får då en länk skickad till din e-post adress. Klicka på länken i din e-post och skapa ett lösenord. Därefter kan du åter gå in på ansökningsportalen och logga in för att skapa en ansökan till vår yrkeshögskola.

Digitalisering och verksamhetsutveckling | 25p
Dokumentation, terminologi och skriftlig språkbehandling | 30p
Ekonomi inom socialt arbete | 20p
IT-administrativa verktyg och system | 25p
Kommunikation, bemötande och samtalsmetodik | 30p
Lagstiftning inom socialt arbete | 20p
LIA 1 Yrkesrollen | 30p
LIA 2 Praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper | 40p
Profession och arbetsliv | 15p
Sociala arbetets organisation och villkor | 40p
Examensarbete | 25p
Totalt antal YH-poäng: 300p

Behörighet att antas till utbildningen har den som:
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:Godkända betyg i följande kurser:
Betyg: Svenska 2/Svenska som andraspråk 2. Eller motsvarande äldre kurser.

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

Reell kompetens: OM du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Urval: Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser tillämpas urvalsprov. Detta bokar du som sökande i yh-antagning.se.

Urvalet baseras på:
Betyg: Kursen som ingår som särskild förkunskapskrav, svenska 2/svenska som andra språk 2 och som erbjuds på alla nationella program ingår i urvalet.
Denna urvalsgrund kan ge maximalt 3 p. Poäng E/G – 1p, D – 1,5p, C/VG – 2p, B – 2,5p, A/MVG – 3p

Särskilt prov: Det särskilda provet kommer mäta din färdighet i att skriftligt framställa utredande och argumenterande text samt tillämpa regler för skriftspråkets normer.

ANSÖKAN ÄR STÄNGD – MÖJLIG START 2023 | SOCIALADMINISTRATÖR

Komplettering av betyg för pågående studier: Om du behöver komplettera med betyg från pågående studier så måste du begära det i din ansökan.

Antagningsbesked skickas ut senast: vecka 25

Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning finansieras med statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Läs mer på www.csn.se

 

Ulrika Andersson

Utbildningsledare Yrkeshögskolan - Socialadministratör

Telefon 0790-62 25 50

Kontakt Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare | Vänersborg

Ella Höglind | e-post: ella.hoglind@kunskapsforbundet.se