Vuxenutbildningen / Utbildning

Prövning | Lägre prövningsavgift

Har du avslutat gymnasieskolan 2020 eller 2021? Då kan du ha rätt till lägre prövningsavgift.

Du som har avslutat gymnasieskolan 2020 eller 2021 med Examensbevis eller studiebevis betalar 150 kr i prövningsavgift i stället för 500 kr. Detta gäller kurs som ingår i ditt Examensbevis (Studiebevis) och är betygsatt F-B.

Den lägre prövningsavgiften 150 kr gäller vid ett prövningstillfälle i kursen. Om du prövar fler gånger i samma kurs som ingår i ditt Examensbevis (Studiebevis)så betalar du 500 kr för övriga prövningstillfällen.

Du måste själv bevisa att du har rätt att pröva mot en prövningsavgift på 150 kr. På ditt betygsdokument ska det stå Examensbevis alternativt Studiebevis. Det ska framgå att det är utfärdat år 2020 eller 2021.

  • Den lägre avgiften gäller endast till 31 december 2021.
  • Sista ansökningsdatum är 1 september.

Prövningskurs – Lärarledd handledning inför prövning

Vi arbetar just nu på att kunna erbjuda möjligheten att delta i lärarledd handledning inför prövning – Prövningskurs. Mer information kommer att uppdateras här. Vi behöver få veta om du är intresserad av att delta i en sådan kurs.

För att vi ska veta intresset att delta i en sådan lärarledd prövningskurs inför prövning – Gör så här:

  • I ansökningsblanketten för prövning skriver du “Prövningskurs” i rutan för Motivering till prövning

Du ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett som du antingen skriver ut själv här från hemsidan eller hämtar vid skolans expedition i Vänersborg.


För prövning av kurser på grundläggande eller gymnasial nivå ska din ansökan vara inlämnad senast:

  • 1 september för höstens studieperiod
  • Besked och information om prövning skickas till dig via mejl.
  • Handläggningstiden efter sista ansökningsdag är ca 3 veckor.

För dig som ansöker om prövning på grund eller gymnasienivå och blir erbjuden möjlighet att genomföra prövningen gäller följande:

  • Du ska kontakta anvisad lärare via mejl.
  • Ett sista datum för detta finns angivet i mejlet du får av Vuxenutbildningen.
  • Om du inte kontaktar läraren innan det datumet tolkar vi detta som ett återbud (att du inte längre är intresserad av att göra prövning)