Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Lärling | Slaktare och styckare

Som slaktare och styckare är du en viktig länk i produktionskedjan av livsmedel. Behovet av utbildad personal är mycket stort.

Låt arbetsplatsen bli ditt klassrum!

Att arbeta som slaktare och styckare är ett hantverksyrke i en bransch med stort behov av utbildad personal. Utbildningen är en lärlingsutbildning som ger dig kunskaper att arbeta med någon av yrkesutgångarna slaktare eller styckare mot slakt.

Slaktaren arbetar med djurens välbefinnande innan avlivning. Därefter sker uppstyckning, klassificering, vägning och nedkylning av djuret.

Styckaren skär ut detaljer på rätt sätt. Du lär dig att skilja ut och stycka de olika köttdelarna, skinka, kotlettrad, bog och karré. I en butik som köper grov styckat, styckas alla delar och förpackas av en styckare.

Innehåll

Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment på företaget. Du får kunskaper och praktiska färdigheter i allt från intransport, avlivning, uppslaktning, styckning, konsumentpackning till expedition.

 • Du kommer att arbeta med både nöt- och fläskdjur.

Kort om utbildningen

Studier på heltid, 1 år. Ort: Nuntorp/Brålanda. Den praktiska utbildningen sker på företaget A.J. Dalberg Slakteri/ Brålanda. Teori läser du på Nuntorp varje fredag.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Lärlingsutbildning för vuxna ska ge en grundläggande yrkesutbildning och ökad arbetslivserfarenhet. Med en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan ska du få kunskaper inom ett yrkesområde. Som lärling tillbringar du större delen av utbildningen på en arbetsplats (APL).

Här finns branschen som skriker efter utbildad personal. Det finns ett stort behov av slaktare och styckare pga av att för få utbildas inom köttindustrin. Behovet att rekrytera kompetent personal stor. Efter godkänd utbildning är utsikterna till anställning/provanställning väldigt goda.

Godkänt betyg i:

 • SFI D

Önskvärda kunskaper: Förstå muntliga instruktioner på engelska.

Studieperioder för utbildning med start januari 2023

 • Aktuella studieperioder kommer att uppdateras

Kurser för utbildning med start januari 2023

 • Hygien, 100p
 • Livsmedel/näringskunskap, 100p
 • Service och bemötande, 100p
 • Styckning 1, 100p
 • Styckning 2, 100p
 • Styckning 3, 200p
 • Styckning 4, 100p
 • Specialisering slakt: Finstyckning, 100p
 • Specialisering slakt: Nöt (slakt), 100p
 • Specialisering slakt: Gris (slakt), 100p

Möjliga tillvalskurser 100 – 300 poäng:

 • Specialisering styckning: Finstyckning

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv stå för arbetskläder, skor och skyddsutrustning. Du står också för resor från och till praktikplatsen (APL).

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se