Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Lärling | Lokalvård

Lärlingsutbildning för vuxna syftar till att ge en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet, och möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få kunskaper inom ett yrkesområde.

Vad är en lärlingsutbildning?

Du får en ökad arbetslivserfarenhet och minst 70% av tiden skall vara förlagd på företaget och max 30 % studier på skolan. Skolan kommer ha begränsat antal lärlingsplatser under din grundutbildning.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som tycker om att arbeta inom ett serviceyrke och med en variation av olika miljöer och arbetsuppgifter. Du kan ena dagen arbeta med kontorsstädning och nästa dag arbeta med att städa på en byggarbetsplats eller i ett hyreshus.

Omfattning

Utbildningen kommer genomföras under en period på 6 månader och där även praktik (arbetsplatsförlagt lärande) ingår.

Innehåll

Utbildningen ger dig grundläggande yrkeskunskap i städteknik anpassad för olika miljöer, kunskap i kommunikation och samverkan i mötet med människor samt kännedom om ett hållbart arbete för kropp och hälsa. I utbildningen kommer praktiska moment att varvas med teoretiska genomgångar.

Det finns en stor efterfrågan på personal inom lokalvård och som förväntas öka. Efter utbildningen kan du arbeta med lokalvård på till exempel skola, äldreomsorg eller på kontor.

Klar med SFI D.

Utbildning med start augusti 2020

  • 2020-08-24 – 2021-01-08 | 400 poäng

Utbildning: 2020-08-24 – 2021-01-08

  • Städservice | 100 poäng
  • Service och bemötande | 100 poäng
  • Orienteringskurs | 200 poäng

Utbildningen är kostnadsfri. I samband med APL, praktiken under utbildningen, får du själv stå för kostnader som kan uppstå i form av resor till och från den orten där du gör praktiken. Praktiken kan bli aktuell på andra orter än Vänersborg och Trollhättan.

Utbildningen är berättigad till studiestöd via CSN. Läs mer om studiestöd på www.csn.se