Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Lärling | Djurskötare lantbruk

Djurskötare är ett fantastiskt jobb! Delta i den dagliga skötseln av djur och i en bransch som behöver dig!

Låt arbetsplatsen bli ditt klassrum!

Djurskötare naturbruk är ett fantastiskt jobb! Du deltar i den dagliga skötseln av djuren såsom utfordring, renhållning, grisning och mjölkning. En viktig uppgift är att se till att djuren har det bra och förebygga ohälsa.

Du är bra på att hålla tider, är engagerad och klarar av att ”ta i”. Du är uppmärksam på djurens beteende. Arbetet innebär många gånger jobb på oregelbundna tider, då djuren behöver skötsel även på kvällar, helger och tidiga morgnar.

Innehåll

Utbildningen är en lärlingsutbildning där du tillbringar större delen på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.

Utbildningen inleds med en orienteringskurs där teoretiska delar på skolan varvas med studiebesök. Syftet är att du under orienteringskursen skall få en inblick i vad Ditt kommande yrke kommer att innebära.

Omfattning

Utbildningen till djurskötare är 20 veckor och är inriktad mot mjölkkor och gris. Studieformen är lärling vilket innebär att 30% av utbildningen kommer att vara skolförlagd på Gröna Klustret, Nuntorp medan 70% kommer att vara förlagd på ett lantbruk. Viss del av den skolförlagda utbildningen kan komma att ges på distans.


Klicka här för att läsa mer om om utbildningen i Melleruds Nyheter i tema “Jord och skog”

Tidningen Land 13 maj 2022

Det finns ett stort behov av utbildade djurskötare inom mjölk- och grisproduktion. Du kan vara djurskötare på en specifik gård eller så kan du vara avbytare, vilket innebär att du jobbar på olika gårdar när lantbrukaren behöver hjälp eller vara ledig.

Godkänt betyg i:

  • Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Övrigt: Körkort är önskvärt men inte ett krav

Studieperiod för utbildning med start januari 2022

  • 2022-01-17 – 2022-06-03

Kurser för utbildning

  • Orienteringskurs – Introduktion 50p
  • Entreprenörskap 100p
  • Lantbruksdjur 1 100p
  • Lantbruksdjur 2 100p
  • Lantbruksdjur specialisering 200p

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras av din hemkommun. I samband med APL praktik under utbildningen, får du själv stå för kostnader som kan uppstå i form av resor till och från den orten där du gör praktik samt mat. Du bekostar din kurslitteratur och eventuella arbetskläder.

Utbildningen är berättigad till studiestöd via CSN. Läs mer om studiestöd på www.csn.se