Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Lärling | Bygg Träarbetare

Träarbetare eller snickare är ett hantverksyrke som ger ett praktiskt och omväxlande arbete i en bransch som behöver dig!

Låt arbetsplatsen bli ditt klassrum!

Träarbetare är en utbildning för dig som vill ha ett praktiskt och omväxlande arbete i olika sorters miljöer och med olika typer av kunder. Träarbetare är ett hantverksjobb som också går under benämningen snickare.

Träarbetaren är med under hela byggprocessen från att bygga formar för gjutning av husgrunden tills när huset nästan är klart och snickerier samt skåpinredning ska monteras. Andra arbetsuppgifter kan vara att montera köksinredningar, gipsa väggar, bygga stommar, montera fönster och t ex klä hus med panel.

Träarbetare utgår nästan alltid från en ritning och ritningsläsning är därför en viktig del av jobbet. När träarbetaren stöter på problem är fantasin viktig för att lösa uppgiften.

Innehåll

Utbildningen är en lärlingsutbildning där du tillbringar större delen på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.

Du kommer att inleda din utbildning med en sammanhållen period i skolan för att få yrkets grunder. Du kommer därefter att kunna gå ut på en arbetsplats där du kommer att tillbringa en större del av utbildningstiden.

Efter avslutad utbildning går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling för din färdigutbildning i ett företag.

Kort om utbildningen

Studier på heltid, 1 år. Ort: Trollhättan, Magnus Åbergsgymnasiet. Stora delar av utbildningen är förlagd på en arbetsplats (APL).

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Lärlingsutbildning för vuxna ska ge en grundläggande yrkesutbildning och ökad arbetslivserfarenhet. Med en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan ska du få kunskaper inom ett yrkesområde. Som lärling tillbringar du större delen av utbildningen på en arbetsplats (APL).

Det råder idag stor brist på arbetskraft inom bygg och anläggning. Inom byggindustrin finns det en mängd olika sido- eller specialyrken. Det är yrken där arbetsmarknaden är god och många företag är i behov av arbetskraft.

Efter avslutad utbildning går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling för din färdigutbildning i ett företag.

Godkänt betyg i:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk delkurs 2 på grundläggande nivå
 • Matematik på grundläggande nivå

Utbildning med start augusti 2022

 • 2022-08-22 – 2023-01-06
 • 2023-01-16 – 2023-06-02

Kurser för utbildning med start augusti 2022 + januari 2023

 • Husbyggnadsprocessen 200
 • Husbyggnad 1 100
 • Husbyggnad 2 200
 • Husbyggnad 3 – ombyggnad 200
 • Trä 1 stommar 100
 • Trä 2 beklädnad 100
 • Trä 3 montage 100
 • Orienteringskurs 50

Utbildningen är kostnadsfri.

Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL), studiebesök osv.

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se

Infoblad för utbildningen kommer inom kort att finnas här