Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Lärling | Bygg Träarbetare

Vad är en lärlingsutbildning?

Lärlingsutbildning för vuxna syftar till att ge en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet, och möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få kunskaper inom ett yrkesområde.

Du får en ökad arbetslivserfarenhet och minst 70% av tiden skall vara förlagd på företaget och max 30 % studier på skolan. Skolan kommer ha begränsat antal lärlingsplatser under din grundutbildning.

För vem?

Denna utbildning är för dig som vill ha ett praktiskt och omväxlande arbete i olika sorters miljöer och med olika typer av kunder.

Träarbetare är ett hantverksjobb som också går under benämningen snickare. Träarbetaren är med under hela byggprocessen från att bygga formar för gjutning av husgrunden tills när huset nästan är klart och snickerier samt skåpinredning ska monteras. Andra arbetsuppgifter kan vara att montera köksinredningar, gipsa väggar, bygga stommar, montera fönster och t ex klä hus med panel. Träarbetare utgår nästan alltid från en ritning och ritningsläsning är därför en viktig del av jobbet. När träarbetaren stöter på problem är fantasin viktig för att lösa uppgiften.

Omfattning

Utbildningen kommer genomföras under en period på ca 12 månader och där stora delar av utbildningen är förlagt på
en arbetsplats (APL).

Innehåll

Du kommer att inleda din utbildning med en sammanhållen period i skolan för att få yrkets grunder. Du kommer därefter att kunna gå ut på en arbetsplats där du kommer att tillbringa en större del av utbildningstiden.

Efter avslutad utbildning går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling för din färdigutbildning i ett företag.

Det råder idag stor brist på arbetskraft inom bygg och anläggning. Inom byggindustrin finns det en mängd olika sido- eller specialyrken. Det är yrken där arbetsmarknaden är god och många företag är i behov av arbetskraft.

Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk delkurs 2 på grundläggande nivå alternativt motsvarande kunskaper. Godkänt betyg i matematik grund alternativt motsvarande kunskaper.

Utbildning med start januari 2022

  • Studieperiod 1: 2022-01-17 – 2022-06-03
  • Studieperiod 2: 2022-08-22 – 2023-01-06

Kurser för utbildning med start januari 2022

  • Husbyggnadsprocessen 200 poäng
  • Husbyggnad 1 100 poäng
  • Husbyggnad 2 200 poäng
  • Husbyggnad 3 – ombyggnad 200 poäng
  • Trä 1 stommar, 100 poäng,
  • Trä 2 beklädnad, 100 poäng,
  • Trä 3 montage, 100 poäng

Utbildningen är kostnadsfri, du får själv stå för studiematerial, eventuella arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL).

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se