Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Lärling | Bygg Murare

Murare är ett praktisk och omväxlande arbete och med en yrkesskicklighet som behövs i nästan alla husbyggnationer.

Låt arbetsplatsen bli ditt klassrum!

Murare är en utbildning som leder till ett praktiskt och omväxlande arbete. Murare har en yrkesskicklighet som behövs i nästan alla husbyggnationer. Det är ett yrke för dig som är kreativ och gillar att se resultatet av det du skapat. Som murare arbetar du i olika sorters miljöer och möter olika typer av kunder.

Murare är ett av de allra äldsta byggyrkena. Byggteknik och material har förändrats, men murarens hantverksskicklighet är oumbärlig i nästan all husbyggnadsverksamhet. För de mesta arbetar muraren med tegel och lättbetong, men även putsning med olika sorters teknik är en väsentlig del av yrket.

Innehåll

Utbildningen är en lärlingsutbildning där du tillbringar större delen på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.

Du inleder din utbildning med en sammanhållen period i skolan för att få yrkets grunder. Därefter går du ut på en arbetsplats där du tillbringar en övervägande del av utbildningstiden.

Efter avslutad utbildning går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling för din färdigutbildning i ett företag.

Kort om utbildningen

Studier på heltid, 1 år. Ort: Trollhättan, Magnus Åbergsgymnasiet. Stora delar av utbildningen är förlagd på en arbetsplats (APL).

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Lärlingsutbildning för vuxna ska ge en grundläggande yrkesutbildning och ökad arbetslivserfarenhet. Med en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan ska du få kunskaper inom ett yrkesområde. Som lärling tillbringar du större delen av utbildningen på en arbetsplats (APL).

Det råder idag stor brist på arbetskraft inom bygg och anläggning. Inom byggindustrin finns det en mängd olika sido- eller specialyrken. Det är yrken där arbetsmarknaden är god och många företag är i behov av arbetskraft.

Efter avslutad utbildning går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling för din färdigutbildning i ett företag.

Godkänt betyg i:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk delkurs 2 på grundläggande nivå
 • Matematik på grundläggande nivå

Utbildning med start augusti 2022

 • 2022-08-22 – 2023-01-06
 • 2023-01-16 – 2023-06-02

Kurser för utbildning med start augusti 2022 + januari 2023

 • Husbyggnadsprocessen 200
 • Husbyggnad 1 100
 • Husbyggnad 2 200
 • Husbyggnad 3 – ombyggnad 200
 • Mur- och putsverk 1 grundmurar 100
 • Mur- och putsverk 2 murverk 100
 • Mur- och putsverk 3 puts 100
 • Orienteringskurs 50

Utbildningen är kostnadsfri.

Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL), studiebesök osv.

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se

Infoblad för utbildningen kommer inom kort att finnas här