Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Lärling | Bygg Betongarbetare

Betongarbetaren är viktig för byggbranschen som specialist på arbeten med betongkonstruktioner.

Låt arbetsplatsen bli ditt klassrum!

Betongarbetare behövs i byggbranschen! Här finns utbildningen som gör dig till specialist på arbeten med betongkonstruktioner som gjutning, golvläggning, väggar eller montering av färdiga betongelement. Det är en utbildning är för dig som vill ha ett praktiskt och omväxlande arbete i olika sorters miljöer och med olika typer av kunder.

Som betongarbetare arbetar du med armering av betongkonstruktioner, gjutning, golvläggning, montering av betongelement mm. Betongarbetaren gjuter och armerar golv, väggar och pelare. Det blir även allt vanligare med förtillverkade betongelement. Detta innebär att väggar eller fasadelement kan komma direkt från fabrik till bygget. Betongarbetaren tar då hand om dessa och monterar på plats.

Innehåll

Utbildningen är en lärlingsutbildning där du tillbringar större delen på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.

Du inleder din utbildning med en sammanhållen period i skolan för att få yrkets grunder. Därefter går du ut på en arbetsplats där du kommer att tillbringa en övervägande del av utbildningstiden.

Efter avslutad utbildning går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling för din färdigutbildning i ett företag.

Kort om utbildningen

Studier på heltid, 1 år. Ort: Trollhättan, Magnus Åbergsgymnasiet. Stora delar av utbildningen är förlagd på en arbetsplats (APL).

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Lärlingsutbildning för vuxna ska ge en grundläggande yrkesutbildning och ökad arbetslivserfarenhet. Med en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan ska du få kunskaper inom ett yrkesområde. Som lärling tillbringar du större delen av utbildningen på en arbetsplats (APL).

Det råder idag stor brist på arbetskraft inom bygg och anläggning. Inom byggindustrin finns det en mängd olika sido- eller specialyrken. Det är yrken där arbetsmarknaden är god och många företag är i behov av arbetskraft.

Efter avslutad utbildning går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling för din färdigutbildning i ett företag.

Godkänt betyg i:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk delkurs 2 på grundläggande nivå
 • Matematik på grundläggande nivå

Utbildning med start augusti 2022

 • 2022-08-22 – 2023-01-06
 • 2023-01-16 – 2023-06-02

Kurser för utbildning med start augusti 2022 + januari 2023

 • Husbyggnadsprocessen 200
 • Husbyggnad 1 100
 • Husbyggnad 2 200
 • Husbyggnad 3 – ombyggnad 200
 • Betong 1 lågform o. platta på mark 100
 • Betong 2 väggar och pelare 100
 • Betong 3 bärlag 100
 • Betong 4 golv 100
 • Orienteringskurs 50

 

Utbildningen är kostnadsfri.

Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL), studiebesök osv.

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se

Infoblad för utbildningen kommer inom kort att finnas här