Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Lärling | Bygg Betongarbetare

Vad är en lärlingsutbildning?

Lärlingsutbildning för vuxna syftar till att ge en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet, och möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få kunskaper inom ett yrkesområde.

Du får en ökad arbetslivserfarenhet och minst 70% av tiden skall vara förlagd på företaget och max 30 % studier på skolan. Skolan kommer ha begränsat antal lärlingsplatser under din grundutbildning.

För vem?

Denna utbildning är för dig som vill ha ett praktiskt och omväxlande arbete i olika sorters miljöer och med olika typer av kunder.

Betongarbetaren är specialist på arbeten med betong. Betongarbetaren arbetar med armering av betongkonstruktioner, gjutning, golvläggning, montering av betongelement mm. Betongarbetaren gjuter och armerar golv, väggar och pelare. Det blir även allt vanligare med förtillverkade betongelement. Detta innebär att väggar eller fasadelement kan komma direkt från fabrik till bygget. Betongarbetaren tar då hand om dessa och monterar på plats.

Omfattning

Utbildningen kommer genomföras under en period på ca 12 månader och där stora delar av utbildningen är förlagt på
en arbetsplats (APL).

Innehåll

Du inleder din utbildning med en sammanhållen period i skolan för att få yrkets grunder. Därefter går du ut på en arbetsplats där du kommer att tillbringa en övervägande del av utbildningstiden.

Efter avslutad utbildning går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling för din färdigutbildning i ett företag.

Det råder idag stor brist på arbetskraft inom bygg och anläggning. Inom byggindustrin finns det en mängd olika sido- eller specialyrken. Det är yrken där arbetsmarknaden är god och många företag är i behov av arbetskraft.

Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk delkurs 2 på grundläggande nivå alternativt motsvarande kunskaper. Godkänt betyg i matematik grund alternativt motsvarande kunskaper.

Utbildning med start januari 2022

  • Studieperiod 1: 2022-01-17 – 2022-06-03
  • Studieperiod 2: 2022-08-22 – 2023-01-06

Kurser för utbildning med start januari 2022

  • Husbyggnadsprocessen 200 p
  • Husbyggnad 1 100 p
  • Husbyggnad 2 200 p
  • Husbyggnad 3 – ombyggnad 200 p
  • Betong 1 lågform o. platta på mark – 100 p
  • Betong 2 väggar och pelare – 100 p
  • Betong 3 bärlag – 100 p
  • Betong 4 golv – 100 p

 

Utbildningen är kostnadsfri, du får själv stå för studiematerial, eventuella arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL).

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se