Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2020 / 03 / 23

VFU-studenter

Välkommen till en annorlunda, men viktig VFU

Den 18 mars gick Kunskapsförbundets gymnasieskolor och vuxenutbildning över till distansundervisning. Lärarna kommer att fortsätta sitt arbete, i vissa fall hemifrån men annars finnas på skolan som tidigare. Eleverna kommer att studera hemma, med hjälp av digitala lösningar, till dess att ett nytt beslut fattas.

Du som gör, eller snart ska göra, VFU hos oss är välkommen till din ordinarie VFU-plats på planerad tid för att delta i lärarnas arbete med att genomföra distansundervisning. Du behöver förbereda dig på att din VFU kanske inte blir ”som vanligt” och att det kan bli olika för olika VFU-studenter. Din handledare kanske blir sjuk eller av annan anledning inte kan ta emot dig den här gången. Du kan komma att tilldelas en annan handledare, som kanske inte har dina ämnen. I värsta fall kanske du inte kan fullfölja hela din VFU-period sammanhängande.

Å ena sidan är det risk för att din VFU blir annorlunda den här gången, men å andra sidan tror vi att det finns mycket viktigt och nyttigt att lära, om att vara lärare, precis just nu.

När det närmar sig VFU tar du som vanligt kontakt med din handledare och planerar inför starten. Är du student på yrkeslärarprogrammet stämmer du av med din handledare att du kan fortsätta komma till skolan enligt planen. Får du besked om att du inte kan komma som planerat kontaktar du i första hand skolans VFU-ansvarig för att se om det går att lösa på något annat sätt. Du kan också kontakta Kunskapsförbundets VFU-samordnare Marica Carlsson Bryngelsson.

Våra kontaktuppgifter:

VFU-ansvariga i verksamheterna:
Anne-Lie Assarsson, biträdande rektor, Magnus Åbergsgymnasiet
0520-52 57 19, anne-lie.assarsson@kunskapsforbundet.se

Johan Ceder, rektor, Birger Sjöbergsgymnasiet
0521-72 18 60, johan.ceder@kunskapsforbundet.se

Johanna Lunneryd, biträdande rektor, Nils Ericsonsgymnasiet
0520-52 57 80, johanna.lunneryd@kunskapsforbundet.se

Johanna Jakobsson, lärare, Vuxenutbildningen
0521-72 18 40, johanna.jakobsson@kunskapsforbundet.se

Kunskapsförbundet
Marica Carlsson Bryngelsson, VFU-samordnare, Kunskapsförbundet
0521-72 20 49, marica.carlsson.bryngelsson@kunskapsforbundet.se