Magnus Åbergsgymnasiet

Språkintroduktion

Språkintroduktion ger dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska och andra ämnen för att du skall bli behörig att kunna gå vidare till nationellt program eller annan utbildning. Vi är en del av Introduktionsprogrammen, och programmet vänder sig till dig som inte är behörig till gymnasieskolans nationella program. Syftet med utbildningen är att förbereda dig för fortsatta studier eller underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden. Tillsammans upprättar vi en individuell studieplan som styr inriktningen och innehållet på ditt introduktionsprogram.

Hjärtligt välkommen!

För dig som vill anmäla nyanländ elev till Språkintroduktion, vänligen kontakta studie- och yrkesvägledare Elma Delija 0520- 525791