Kunskapsförbundet Väst

Handels- och administrationsprogrammet

Hos oss lär du dig att möta människor, förstå vad som är riktigt bra service och vad som krävs av en företagare. När du lämnar Magnus Åbergsgymnasiet kan du vara säker på att du har de kunskaper som behövs för att möta arbetslivet.

Handels- och administrationsprogrammet är en utbildning där du lär dig att kommunicera med människor, både i verkliga livet och via digitala media. Du får lära dig om försäljning, inköp, varuflöden, logistik och entreprenörskap. Det senare är ett av de ämnen som du får arbeta praktiskt med genom hela utbildningen, där du genom Ung Företagsamhet får du starta och driva ditt eget företag, utifrån din egen affärsidé. Andra kunskapsområden, som till exempel juridiska frågor, integreras i sitt sammanhang vilket ger dig en bra helhetssyn på utbildningen.

Under din utbildning så tränar du din förmåga att utveckla relationer med affärskontakter och medarbetare. Vi arbetar mycket med att samla in, analysera och värdera information och att ta ansvar och handla med omdöme. Du arbetar ofta i projektform och tränar din förmåga att vara aktiv och företagande. Dessutom har du minst 15 veckors utbildning ute på en arbetsplats, så kallat ”Arbetsplatsförlagt Lärande” (APL).