Birger Sjöberggymnasiet

Elevboende

Från och med 2015 erbjuds studerande att bo på Arena Hotell i Vänersborg, se infoblad nedan.

För din trivsel och trygghets skull har vi även elevstödjare som alltid finns där för att hjälpa dig när du är nyinflyttad i stan.

Du kan även till exempel kontakta Vänersborgsbostäder, för att få mer information. Här finner du en lista på samtliga hyresvärdar i Vänersborg.